Nasz system jezdnych ekranów prawie gotowy!

Aktualnie kończymy nasz pierwszy projekt, który jest wynikiem prac badawczo rozwojowych naszej firmy. VL Fly rail, gdyż taką nazwę będzie nosił nasz system to system niezależnych wózków z rotatorami sterowany za pomocą systemu Kinesys. Ruchy wózków obserwowane są przez mediaserwer D3 dzięki czemu możemy dostosować content do tuchomych ekranów.