Ogłoszenie o konkursie na zakup mediaserwera

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet III Kapitał dla Innowacji, Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, numer wniosku WUP-POIG.03.00.02-14-067/16 firma Visionlite ogłasza konkurs ofert na dostawę Mediaserwera o następujących parametrach:

  • Urządzenie zamknięte w jednym racku 4U 19" 
  • Urządzenie posiadające min. 16 wyjść DVI 
  • Urządzenie posiadające min. 4 wyjścia Display port 
  • Min. pojemność pamięci mediaserwera 32GB
  • Procesor min. 2 x Xeon Hexa-Core 3.5Ghz

Oferty prosimy dostarczyć osobiście w formie dokumentu lub elektorniczne na mail: ks@visionlite.pl 

Termin rozsyłania ofert ubiega 02.02.2017r.