Ogłoszenie o konkursie na zakup wciągarek sterowanych komputerowo

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet III Kapitał dla Innowacji, Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, numer wniosku WUP-POIG.03.00.02-14-067/16 firma Visionlite ogłasza konkurs ofert na dostawę wciągarek łańcuchowych sterowanych komputerowo o następujących parametrach:

  • Wciągarka łańcuchowa zmiennej prędkości o minimalnym udźwigu 500kg w ilości 4 sztuki
  • Wciągarka łańcuchowe o zmiennej prędkości i minimalnej prędkości 24m/min 
  • Wciągarki łańcuchowe o zmiennej prędkości wraz z certyfikatem D8+ 
  • System komputerowy sterowania wciągarkami o zmiennej prędkości
  • System pomiaru obciążeń typu "on fly" w ilości 8 sztuk 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście w formie dokumentu lub elektorniczne na mail: ks@visionlite.pl 

Termin przesyłania ofert ubiega: 30.02.2017r.