VL Fly rail

VL Fly to system niezależnych wózków z rotatorami sterowany za pomocą systemu Kinesys. Ruchy wózków obserwowane są przez mediaserwer D3 dzięki czemu możemy dostosować content do ruchomych ekranów LED, czy elementów scenografii. Teraz możesz rozsuwać ekrany LED w dowolny i bezpieczny sposób za pomocą certyfikowanego systemowi automatyki scenicznej.